Plan zajęć

Tygodniowy plan zajęć

Poniedziałek 5 września 2022

15.00 – 15.45

VIRGINIA 1

AUSTIN 1

16.00 – 16.45

HAWAII 1

MELROSE 1

17.00 – 17.45

INVERNESS 1

NEW YORK 1

18.00 – 18.45

LIVERPOOL 1

PRINCETON 1

Wtorek 6 września 2022

16.00 – 16.45

CORK 1

FLORIDA 1

17.00 – 17.45

CALIFORNIA 1

MIAMI 1

18.00 – 18.45

CARDIFF 1

SAN DIEGO 1

Środa 7 września 2022 

15.00 – 15.45

VIRGINIA 2

AUSTIN 2

16.00 – 16.45

HAWAII 2

MELROSE 2

17.00 – 17.45

INVERNESS 2

NEW YORK 2

18.00 – 18.45

LIVERPOOL 2

PRINCETON 2

Czwartek 8 września 2022

16.00 – 16.45

CORK 2

FLORIDA 2

17.00 – 17.45

CALIFORNIA 2

MIAMI 2

18.00 – 18.45

CARDIFF 2

SAN DIEGO 2

Sobota  10 września 2022

9.30 – 10.15

ALASKA 3

CUMBRIA 3

10.25 – 11.10

CUMBRIA 4

ALASKA 4

11.30 – 12.15

CAMBRIDGE 3

BRISTOL 3

12.25 – 13.10

BRISTOL 4

CAMBRIDGE 4