wstępna Opłata rezerwacyjna

wpłata 120 zł na konto:

mBank 85 1140 2004 0000 3102 7415 2115

Tytuł przelewu:

Imię Nazwisko dziecka – wpłata rezerwacyjna.