Kursy dla Dzieci

It's Time to Start Your Adventures

  Wszyscy nasi uczniowie rozpoczynają od nauki słownictwa, głosek i liter. Dlatego nie przyjmujemy nowych dzieci starszych niż 6 lat. Większość uczniów zostaje z nami na kolejne 5-6 lat,  a nawet dłużej, co traktujemy jako największe docenienie naszych starań. Grupy są 6-7 osobowe  i bardzo starannie dobrane.

Jolly English - grupy pomarańczowe

Najmłodsze dzieci, 3-4 letnie. Niektóre nie mogą się doczekać nowych wyzwań, inne onieśmiela środowisko szkolne. Aby w pełni uczestniczyć w naszych zajęciach, dzieci muszą czuć się bezpiecznie, być zainteresowane zdobywaniem nowych umiejętności i radośnie się angażować. Program dla najmłodszych dzieci ma precyzyjnie wyznaczone cele:
- budowanie dużego zasobu słownictwa,
- rozbudzenie wrażliwości fonetycznej
- nauka rozumienia i odpowiedniego reagowania na polecenia w języku angielskim, - nauka współpracy z nauczycielem i innymi dziećmi, - rozbudzanie samoświadomości dziecka jako ucznia - sprawienie by dziecko traktowało język angielski niemal tak naturalnie, jak język ojczysty.

Jolly Phonics 1 - grupy czerwone

Dzieci 5-6 letnie. To kluczowy etap nauki w naszym centrum. Umiejętności, które dziecko zdobędzie w tym roku są podstawą całej dalszej nauki. Bez opanowania umiejętności samodzielnego czytania dziecko nie będzie w stanie zacząć rozumieć o czym czyta. Bez rozwinięcia fascynacji literami i pisaniem nie będzie chętnie doskonaliło umiejętności wypowiedzi pisemnych w kolejnych latach. Zaczynamy od nauki pojedynczych głosek i ćwiczenia procesów syntezy i analizy. Już na trzeciej lekcji dzieci zaczynają składać pierwsze wyrazy. Już w pierwszym miesiącu chętnie piszą ze słuchu. Ich komunikatywność w języku angielskim rośnie z tygodnia na tydzień, tak samo jak ich motywacja!

Jolly Phonics 2 - grupy żółte

Dzieci 6-7 letnie. Jest to poziom najbardziej imponujący: przedszkolaki już nie tylko swobodnie wykonują syntezę i analizę wyrazową, ale też: - poznają alternatywne sposoby zapisu głosek, - dokonują obserwacji i wyciągają wnioski formułując samodzielnie zasady ortograficzne, - samodzielnie tworzą ustne i pisemne wypowiedzi na temat obrazka, - poznają tricky words i stosują je w kontekstach komunikacyjnych, - uczą sie literować, czyli płynnie przechodzić między system głosek, a nazwami liter, - czytają książeczki. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze dzieci nie szkolne!

Jolly Grammar 1 - grupy szare

Pierwszo i drugoklasiści. Oprócz systematycznego utrwalania umiejętności czytania i pisania, w tym roku dochodzi praca nad gramatyką. Nie strukturami i nauką na pamięć, ale prawdziwa, mądra i skuteczna praca nad poznaniem i zrozumieniem części mowy, nauka korzystania ze słowników, rozbudzanie świadomości struktury zdania, nad synonimami i antonimami, znakami interpunkcyjnymi, wyrazami złożonymi. Rodzice mówią, że zaczarowujemy im dzieci - na gwiazdkę proszą o słownik 🙂

Jolly Gramar 2 - grupy zielone

Drugo i trzecioklasiści. Na tym poziomie nie można sobie pozwolić na zwolnienie tempa pracy: nowe, zaawansowane wzory ortograficzne, zrozumienie różnicy miedzy czasami prostymi i ciągłymi oraz świadome korzystanie z 6 czasów, homofony, stopniowanie przymiotników, nowe części mowy, rozbiór gramatyczny i logiczny zdania, przekształcanie zdań twierdzących w pytania i przeczenia.

Jolly Grammar 3 - grupy niebieskie

Trzecio- czwartoklasiści. Nadchodzi czas na płynną i poprawną komunikację, świadomość językowa dzieci jest już tak rozbudzona, że ich umiejętności językowe przechodzą od fazy świadomej kompetencji do poziomu nieświadomej kompetencji - korzystają z drugiego języka bez wysiłku, staje się to ich nawykiem również poza klasą. Nie ma dla nich większego znaczenia w którym języku grają w gry online i komunikują się ze znajomymi. Są zafascynowani zaawansowaną wiedzą gramatyczną, wyczuwają niuanse rozbioru logicznego zdania, poznają słowotwórstwo, bez problemu korzystają z systemu czasów, brylują na cotygodniowych testach z list słówek, a te są naprawdę imponująco trudne.