Kursy dla dzieci

Jolly English 1

Kurs dla najmłodszych dzieci. Jego głównym celem jest nauka słownictwa, które będzie przydatne podczas pracy w następnych latach oraz wdrożenie dzieci do współpracy z nauczycielem bez konieczności komunikacji w języku polskim.

 

Program składa się z 2 części: Jolly English 1 i Jolly English 2. 4-latki rozpoczynają naukę z Jolly English 1. Po roku, w zależności od ich gotowości szkolnej mogą kontynuować naukę z Jolly English 2 lub przejść do programu Jolly Phonics 1.

 

 

Jolly English 2

Drugi rok pracy dziecka, głównie dla dzieci 5-letnich. W znanej już dzieciom formule, wprowadzane są kolejne dźwięki. Program rozwija słownictwo, stwarza okazję do coraz bardziej samodzielnej pracy dziecka. Jest doskonałym przygotowaniem do nauki czytania i pisania z programem Jolly Phonics 1.

Dzieci nabierają pewności siebie w komunikacji w języku angielskim, dojrzewają do nauki szkolnych umiejętności i systematycznej pracy.  Z „maluchów” stają się „starszakami” gotowymi na nowe wyzwania.

Jolly Phonics 1

Kurs dla dzieci w wieku 5-7 lat, podstawa całej dalszej nauki języka angielskiego. Oparty na podejściu „synthetic phonics”, jest metodą głoskową nauki czytania i pisania po angielsku. W pierwszym roku nauki dzieci poznają 42 dźwięki kodu alfabetycznego języka angielskiego i jeden, najbardziej popularny sposób ich zapisu. Związek między głoską a literą ułatwiają gesty przypisane dźwiękom i piosenki.  Szybkie tempo nauki jest bardzo motywujące, a sposób pracy na lekcji potrafi zaangażować najbardziej nieśmiałych uczniów.  Samodzielnie czytają i piszą słowa oparte na poznanych już głoskach. Zaczynają czytać pierwsze książeczki.

Systematyczna praca nad rozwijaniem umiejętności czytania i pisania w języku angielskim rozwija te kompetencje również w języku polskim i jest podstawą prawdziwej dwujęzyczności.

Jolly Phonics 2

Drugi rok pracy dziecka z programem Jolly Phonics przeznaczony jest dla grupy wiekowej 6 – 8 lat. 

Dzieci poznają nowe zapisy znanych już dźwięków i podstawowe zasady ortograficzne języka angielskiego. Często i coraz chętniej piszą ze słuchu oraz tworzą własne zdania. Do zasobu samodzielnie czytanych książeczek dochodzą nowe, a biegłość w literowaniu przydaje się i w szkole, i w życiu. Zaczynają korzystać ze słowników. Te wszystkie umiejętności znacznie wyprzedzają ich nabywanie w języku polskim. Ten  rok nauki wymaga stałej współpracy dziecka, rodzica i nauczyciela.

Jolly Grammar 1

Kurs dla dzieci w wieku 7-9 lat, trzeci rok pracy nad rozwijaniem umiejętności czytania i pisania oraz pierwsze lekcje gramatyki języka angielskiego. Wprowadzenie części mowy nie tylko porządkuje zasób słownictwa, ale pozwala też zastąpić pamięciowe opanowywanie struktur stopniowym rozwijaniem zrozumienia gramatyki. Praca nad czasownikami prowadzi do szybkiego poznania trzech czasów prostych, co umożliwia wypowiedzi o teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Ćwiczenia w rozpoznawaniu elementów zdania, prowadzenie samodzielnych obserwacji dotyczących jego struktury oraz funkcjonowania języka rozwija świadomość językową dzieci i z czasem zbliża ich do poziomu native speakerów lub nauczycieli bardziej niż rówieśników, uwięzionych w tradycyjnym i nieskutecznym stylu nauki gramatyki. 

Jolly Grammar 2

W czwartym/piątym roku naszej współpracy dzieci są już tak pewne swoich umiejętności, że korzystanie ze słownika czy rozbiór zdania wydają się niemal wrodzonymi zdolnościami. Uczniowie są gotowi na dużą dawkę nowych zasad ortograficznych, pracę nad związkami semantycznymi: synonimami, antonimami, homofonami i czasami ciągłymi. Chętnie formułują w języku angielskim swoje obserwacje dotyczące podobieństw i różnic między językiem angielskim a polskim.

 

Na tym poziomie widać  już wyraźnie, jak dużą różnicę sprawia samodzielność uczniów i ich zaangażowanie w proces swojej nauki. Szukają wzorów, korzystają z logicznego myślenia i nie obawiają się formułować samodzielnych wniosków.

Jolly Grammar 3, 4, 5, 6

W bieżącym roku szkolnym nie prowadzimy kursów dla dzieci starszych. Motywowani prośbami rodziców, pracujemy nad możliwością rozszerzenia naszej oferty w najbliższej przyszłości.

F.A.Q.

Najczęstsze pytania dotyczące rozpoczęcia nauki w naszym centrum 

Na każdym poziomie zaawansowania jest kilka grup. Punktem wyjścia jest wiek dziecka, ale bierzemy później pod uwagę czy dzieci dobrze ze sobą współpracują. Jeśli uważamy, że dziecko będzie szczęśliwsze w innej grupie, proponujemy zmianę. 

Nie tyle plan, co nasza propozycja grupy może z czasem się zmienić. Może sie okazać, że dziecko czuje się słabsze od reszty grupy, lub odwrotnie – chciałoby pracować szybciej od pozostałych.  Może być bardziej nieśmiałe, czuć się zagubione lub znudzone brakiem rywalizacji. Aby chętnie i dobrze pracowało, każde dziecko musi się czuć w grupie bezpiecznie i komfortowo. Dlatego komplikujemy czasami życie sobie i Państwu i proponujemy zmiany.

Dla 4- i 5-latków KIDS TALK jest  często pierwszym środowiskiem szkolnym, do którego trafiają. Bez Państwa wsparcia w domu, dzieci nie będą pamiętały o odrobieniu pracy domowej, codziennym „czytaniu” książeczki dźwięków i stracą zainteresowanie zajęciami, jeśli nie będą widziały, że Państwo też się nimi interesujecie. W następnych latach będą już bardziej samodzielne, a kiedy pójdą do szkoły zobaczycie Państwo jak dobrze udało nam się ich wspólnie wdrożyć do systematycznej nauki. 

Pierwsze prace domowe są bardzo proste – jest to na  ogół kolorowanie obrazka w książeczce ucznia. Największą zaletą tych zadań jest wyrobienie nawyku zaglądania do książki i zeszytu pomiędzy zajęciami, przypomnienia sobie o czym była lekcja i czego się nauczyłem. Kiedy obrazki zostaną zastąpione przez karty pracy będzie to już nieodzowny element utrwalania. Najlepiej do pracy domowej usiąść jeszcze tego samego dnia – wtedy nowe treści mocniej zapiszą się w pamięci dziecka. 

Rzeczywiście zależny nam, żeby dzieci zaczęły mówić i czytać z pięknym, naturalnym akcentem. Zagrożeniem jest jednak nie tyle nieidealny akcent, co nieprofesjonalne wybrzmiewanie głosek. Kiedy nasi uczniowie głoskują „ky-a-ty” zamiast „k-a-t”, to zaczynają się problemy z syntezą, czyli ze składaniem dźwięków razem. Polecamy aplikację na telefon „Jolly Phonics Lessons”, która pozwoli uniknąć tych problemów: dzieci powtarzają za native speaker’em.