Jolly Grammar 3 lesson 1

JG3 Grammar week 1 : porządek alfabetyczny, korzystanie ze słownika.

Praca domowa: dodatkowa karta pracy- określić porządek alfabetyczny wyrazów podanych w książkach.