COVID-19

W związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 podjęliśmy kroki, mające zminimalizować szansę rozprzestrzeniania się wirusa w Kidstalk Centrum Językowe dla Dzieci. Nasze działania prowadzone są na dwóch podstawowych płaszczyznach: organizacyjnej i techniczno-ochronnej. Poniżej prezentujemy obowiązujące w Centrum procedury zapobiegawcze, bezpieczeństwa oraz obowiązki uczniów, opiekunów oraz nauczycieli. 

Stosowane w Centrum procedury są zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (dostępne na gis.gov.pl lub gov.pl/web/koronawirus) oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

W trakcie stosowania procedur bezpieczeństwa nie są przetwarzane przez Centrum dane osobowe, zgodne z definicją art. 4 pkt.1 RODO.

Zakres organizacyjny:

Ruch w Kids Talk CJdD odbywa się w jednym kierunku. Wejście jest od strony ul. Wojska Polskiego, wyjście na parking na terenie wewnętrznym nieruchomości. Drzwi wejściowe otwierane są 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Uczniowie wpuszczani są do szatni  dopiero po opuszczeniu Centrum Językowego przez poprzednie grupy. W trakcie zajęć drzwi wejściowe pozostają zamknięte. 

Przed wejściem dokonywany jest pomiar temperatury opiekuna oraz dziecka. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (38 stopni C lub więcej) pomiar jest powtarzany. Jeżeli wynik pomiaru się nie obniży, lub stwierdzone zostaną wyraźne oznaki choroby (kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, katar) uczeń nie bierze udziału w zajęciach i opuszcza wraz z opiekunem teren Centrum.

Przy wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk, lub – w przypadku dziecka, dopuszczalne jest umycie rąk. 

Na terenie szkoły obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa. Uczniowie zdejmują maseczki w sali lekcyjnej. 

Każda grupa ma wyodrębnioną szatnię. Po zmianie obuwia uczniowie udają się do przypisanej, zgodnie z planem sali lekcyjnej i pod salą oczekują na rozpoczęcie zajęć. 

Opiekunowie mogą w trakcie zajęć przebywać na terenie Centrum, z zachowaniem dystansu społecznego.

Po dzwonku, kończącym zajęcia opiekunowie udają się do przypisanych szatni, gdzie spotykają się z podopiecznymi. Razem niezwłocznie opuszczają budynek, zachowując ustalony w Centrum kierunek ruchu (wyjście na parking wewnętrzny). WAŻNE! Po zakończeniu zajęć uczniowie z osobami towarzyszącymi NIE WCHODZĄ do sekretariatu, za wyjątkiem grup realizujących zaplanowane zakupy w szkolnym sklepiku.

Zakres techniczny:

Obowiązkowy pomiar temperatury przed wejściem do Centrum Językowego. Na wyposażeniu znajdują się 2 termometry medyczne, służące do bezdotykowego pomiaru temperatury.

Dezynfekcja rąk. W sekretariacie oraz w każdej sali lekcyjnej znajdują się podajniki  płynu, zawierające preparat do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk. Do mycia rąk udostępnione jest higieniczne mydło antybakteryjne.

Dezynfekcja sprzętu. W każdym pomieszczeniu znajdują się butelki z rozpylaczem, zawierającym preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego i przedmiotów, mających kontakt z żywnością. 

W trakcie przerw dezynfekcji podlegają stoły, krzesełka oraz pomoce naukowe, a sale są wietrzone.

Wentylacja mechaniczna. W pomieszczeniach Centrum funkcjonuje sterowany elektronicznie system wentylacji mechanicznej.

Dezynfekcja sal. W każdej sali znajduje się ozonator. Codziennie, w godzinach nocnych wykonywana jest automatyczna procedura ozonowania pomieszczeń.

Z sal usunięte zostały dywany oraz pomoce naukowe, nie nadające się do dezynfekcji.

Izolacja uczniów. W salach, przeznaczonych dla uczniów młodszych, funkcjonują ławki pojedyncze, ustawione z zachowaniem dystansu. W sali dla uczniów starszych izolacja zrealizowana jest z wykorzystaniem płyt poliwęglanowych, tworzących oddzielone od siebie stanowiska. 

Podział szatni na strefy. Każda z grup ma przyporządkowaną szatnię w sposób, ograniczający kontakt między uczniami z różnych grup.

Dla oczekujących rodziców zostały udostępnione miejsca siedzące, pozwalające na utrzymanie dystansu.