Cennik Kursów

w roku szkolnym 2022/23

Opłata rezerwacyjna

Potwierdzeniem wstępnej rezerwacji miejsca w grupie na nowy rok szkolny jest wpłata 200 zł w terminie 7 dni od dokonania rezerwacji.

Opłata jest przeznaczona na zakup podręczników, teczek, zeszytów, materiałów plastycznych i systemu motywacyjnego.

paint, brush, figure

Opłata za kurs

Roczny kursu obejmuje 64 lekcje, jego koszt wynosi  3105 zł i jest rozłożony na 9 miesięcznych rat.

Każda z dziewięciu miesięcznych rat wynosi 345 zł i należy ją wpłacić do 15. bieżącego miesiąca. 

Koszt pojedynczej lekcji 45-minutowej w grupie 6 -7 osobowej wynosi 51,75 zł.

F.A.Q.

Najczęstsze pytania dotyczace opłat za kurs

Wpłaty można dokonać przelewem na konto  lub kartą płatniczą w siedzibie szkoły. Nie przyjmujemy wpłat gotówkowych.

Tak, po dwóch latach, każdy następny rok to 5 % rabatu: 5% w roku trzecim, 10 % w roku czwartym, 15% w roku piątym i 20 % w roku szóstym.

 

W przypadku rodzeństw, jedno dziecko otrzymuje 5% rabatu od pierwszego roku.

 

Nie dotrzymanie terminu wpłat do 1o. każdego miesiąca może skutkować utratą zniżek.

 

W tytule wpłaty powinna być informacja z numerem raty oraz imię i nazwisko dziecka.

Niestety, nie.  Pomagamy dziecku nadrobić zaległości zamieszczając  informacje na temat lekcji w dziennikach i organizując konsultacje on-line.

Nie, opłata miesięczna jest stała, bez względu na liczbę zajęć w danym miesiącu. Wszystkie dni wolne zostały uwzględnione w organizacji roku szkolnego. Jeśli do końca maja nie odbędą się wszystkie z 60 spotkań, rok szkolny będzie kontynuowany w czerwcu, chociaż nie będzie już opłaty za ten miesiąc.