Wczesny start

Wczesny start zmienia wszystko: język angielski przestaje być językiem obcym, nauka czytania i pisania rozpoczęta wcześnie daje wiele czasu na opanowanie tych umiejętności, a strategie głębokiego uczenia się od najmłodszych lat sprawiają, że dzieci stają się zaskakująco samodzielne, nabierają pewności we własne umiejętności i są twórcami, a nie biernymi uczestnikami swojego procesu uczenia się. 

Czterolatki uczą się funkcjonowania w środowisku szkolnym, pięciolatki rozpoczynają naukę samodzielnego czytania i pisania, a sześciolatki są zachęcane do obserwowania, formułowania hipotez i wyciągania wniosków. Do szkoły idą przygotowane na każdym polu. Jest to też wspaniała baza pod dalszą naukę w KIDS TALK. 

Pierwszoklasiści  w KIDS TALK poznają części mowy, czasy, przeprowadzają eksperymenty, pracują nad rozumieniem tekstów, strukturą zdania, grupują synonimy i antonimy. 

Drugoklasiści zachwycają swobodą komunikacji, poprawnością i biegłością w stosowaniu zasad ortograficznych. 

Trzecioklasiści w żaden sposób nie pasują już do wizji nauczania początkowego w polskich szkołach. Sprawnie poruszają się w angielskich czasach, bezbłędnie literują, bez wysiłku zamieniają zdania twierdzące w pytania i są ciągle głodni nowych wyzwań. 

reading, school, education-1090736.jpg