Zajęcia stacjonarne a kwarantanna

Dopóki ogólnokrajowe rozporządzenia pozwalają na to, zajęcia w KIDS TALK odbywają się w formie stacjonarnej. 

Nie bierzemy pod uwagę organizowania zajęć hybrydowych, ponieważ w grupie wiekowej dzieci z którą pracujemy nie zdają one egzaminu. 

Jeśli dziecko jest objęte obowiązkiem  kwarantanny bądź izolacji, ma możliwość przyłączenia się do trwającej w klasie lekcji  na swoim poziomie, ale wyłącznie jako obserwator, bez możliwości aktywnego uczestnictwa w lekcji. Logowanie odbywa się w zakładce „Zajęcia Online”.  Dostęp do niej wymaga podania loginu i hasła, takiego samego jak do dzienników. Lekcje, do których można się będzie przyłączyć, są wybierane w danym tygodniu i są wyszczególnione na stronie „zajęcia online”.

Objęte kwarantanną dzieci z grup sobotnich przyłączają się do lekcji w tygodniu. W soboty nie będziemy umożliwiać dostępu online. 

Liczymy na Państwa zrozumienie tej trudnej sytuacji oraz bezwzględne przestrzeganie obowiązujących na terenie szkoły obostrzeń. Osoby bez maseczek, zarówno uczniowie jak i rodzice, nie będą wpuszczani na teren szkoły.